Warunki

REGULAMIN APARTAMENTÓW MŁYNOWA

Firma „SUPERBROKER NIERUCHOMOŚCI” będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości.

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie przedstawicielowi Firmy Superbroker Nieruchomości dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 4. Opłata za pobyt dokonywana jest w dniu zameldowania.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić telefonicznie do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu lokalu. Będzie ono spełnione w miarę istniejących możliwości, przy czym zastrzega się możliwość zamiany na inny apartament.
 6. Gość nie może przekazywać lokalu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu lokalu.
 7. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w apartamencie od godz. 7:00 do 22:00.
 8. Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. Rażące naruszanie spokoju (Art. 51 Kodeksu wykroczeń) może skutkować wypowiedzeniem najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz karą porządkową w wysokości do 500 zł.
 9. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa.
 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych lokalu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Gość powinien zawiadomić telefonicznie o wystąpieniu szkody w lokalu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Każdorazowo Gość opuszczający lokal, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 4. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w lokalu urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 5. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Złamanie w/w zakazu skutkuje karą w wysokości 500 zł.
 6. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, będą one przechowane na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Firmy.
 7. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Superbroker Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 9/1 l.3 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w wynajmowanym lokalu. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 8. Dane kontaktowe oraz hasła dostępu do sieci Wi-Fi Gość otrzymuje w momencie zameldowania.

 

Ponieważ w celu wydania kluczy musimy dojechać do Apartamentów, dla Państwa wygody bardzo prosimy o wcześniejsze poinformowanie obiektu Apartamenty Młynowa o planowanej godzinie przyjazdu.

 

 .